Ψυχοθεραπεία N.D.I

Ψυχοθεραπεία σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες

Η Μη κατευθυντική – παρεμβατική μέθοδος θεραπείας και εμψύχωσης, την οποία,εμπνεύστηκε ο Γάλλος ψυχοκοινωνιολόγος και ψυχοθεραπευτής Michel Lobrot και η οποία έχει τις ρίζες της στην θεωρία του Kurt Lewin για την δυναμική των ομάδων και του Carl Rogers για την προσωποκεντρική θεραπεία.

Η στάση του θεραπευτή στη μέθοδο αυτή στηρίζεται στην άνευ όρων αποδοχή του ατόμου και της ομάδας, στην ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση και την αυθεντικότητα (Carl Rogers), καθώς επίσης και στην δυνατότητα παρέμβασης μέσα από τις προτάσεις. Οι προτάσεις έχουν σκοπό να διευκολύνουν την εμβάθυνση και τον εμπλουτισμό του προσωπικού βιώματος προς την κατεύθυνση της ανάδυσης και της συνειδητοποίησης των επιθυμιών του ανθρώπου(Michel Lobrot).

Ο Michel Lobrot είναι Γάλλος καθηγητής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο Paris VIII, ψυχοκοινωνιολόγος και ψυχοθεραπευτής. Έχει γράψει πολλά βιβλία που αφορούν στην μέθοδο αλλά και στην ψυχολογία γενικότερα, όπως το «L’ecoute du desir», 1992, «Non Directive_intervenante animation de groups», «Vivre Ensemble-L’attitude non-directive-intervenante», Le psychisme en mouvement, 2016 κ.α.

Η θεραπεία πραγματοποιείται σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις.