Οι εκδηλώσεις μας

Drum & Healing

Τι είναι το Drum & Healing;     Το Drum & Healing είναι μια θεραπευτική παρέμβαση στην οποία χρησιμοποιούμε τα τύμπανα και τους ρυθμούς σαν τα βασικά εργαλεία μας, στοχεύοντας στην ελεύθερη έκφραση, την δημιουργικότητα, [...]

Οι Εκδηλώσεις μας

Εξειδικευμένα σεμινάρια, εργαστήρια, ενημερωτικές ομιλίες και φεστιβάλ ψυχοθεραπείας