Η εκπαίδευση στην κράνιο-ιερή θεραπεία οδηγεί τους εκπαιδευόμενους να αφουγκράζονται ένα σώμα και να σέβονται αυτά που έχει να δείξει.Στην κράνιο-ιερή θεραπεία ο πόνος αντιμετωπίζεται σαν ενας πολύτιμος βοηθός, που μπορεί να μας καταδείξει γιατί ένα σώμα αρρωσταίνει.

Το άγγιγμα των 5 γρ. μας δίνει τη δυνατότητα να αφουγκραστούμε την καρδιά και να ανακαλύψουμε τον εσωτερικό γιατρό κάθε σώματος. Ο εσωτερικός γιατρός απλά και ξεκάθαρα δείχνει τι χρειάζεται ένα σώμα για να βρει και να διατηρήσει την υγεία του. Tο άγγιγμα των 5 γρ. της κράνιο-ιερής θεραπείας, αφυπνίζει την μνήμη των ιστών του σώματος και δίνει την δυνατότητα να δουλέψουμε το τραύμα με έναν τρόπο ήπιο και παράλληλα δυναμικό. O θεραπευτικός διάλογος δίνει την ευκαιρία στον θεραπευόμενονα συνειδητοποιήσει ο,τι σχετίζεται με το τραύμα του και έτσι να ενεργοποιηθεί για την ίαση του. Η εκπαίδευση οδηγεί τους ανθρώπους να μάθουν τη γλώσσα του σώματος και να δίνουν εμπιστοσύνη σε αυτό που λέει.

Ο θεραπευτής της κράνιο-ιερής θεραπείας μαθαίνει να σέβεται και να εμπιστεύεται το σώμα κάθε θεραπευόμενου. Μέσα σ’αυτήν την εκπαίδευση μαθαίνει να μην φοβάται τον πόνο και τα συμπτώματα κάθε ασθένειας και ετσι να μην χρειάζεται να υιοθετήσει κατασταλτικούς τρόπους θεραπείας. Αντίθετα μαθαίνει μέσα από τον πιο ήπιο τρόπο να οδηγεί το σώμα προς την θεραπεία του. Μια τέτοια εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους επαγγελματίες ασχολούνται με τον ανθρώπινο πόνο, το ανθρώπινο σώμα και την ασθένεια.

Γιατροί, φυσικοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές,νοσηλευτές, ειδικοί παιδαγωγοί,λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν με την εκπαίδευση στην κράνιο-ιερή θεραπεία να αναπτύξουν τις δυνατότητες και τα αποτελέσματα του έργου τους.

Οι εκπαιδευμένοι στην κρανιο-ιερή θεραπεία καταφέρνουν να εφαρμόζουν πιο αποτελεσματικές θεραπείες, αλλα και οι ίδιοι να έχουν λιγότερο άγχος και κούραση μέσα στην δουλειά τους.